PRIVACY VERKLARING

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Bij Wav-e for Ladies hechten we veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. We zijn dan ook verplicht om jou te vertellen wat wij doen met jouw gegevens en hebben daarom ons best gedaan om zo transparant en duidelijk mogelijk te zijn over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, maar we beloven je dat we er een feestje van maken en deze verklaring zo leuk mogelijk maken om te lezen!

Deze privacyverklaring of delen hiervan zijn van toepassing op jou als je een lidmaatschap bij Wav-e for Ladies hebt, een lidmaatschap wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze sociale media-uitingen. Allereerst willen we je vertellen dat wij jouw gegevens alleen verzamelen als jij daar toestemming voor geeft.

Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en onze diensten continu te kunnen blijven verbeteren, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Vanzelfsprekend gaat Wav-e for Ladies uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft het de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) na.

Graag attenderen wij jou er op dat Wav-e for Ladies continu op zoek is naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren.. Wij behouden daarom te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Welke gegevens verzamelt Wav-e for Ladies van mij?

Wav-e for Ladies verwerkt jouw persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon’. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jou als persoon te herleiden zijn.

Ik ben een lid van Wav-e for Ladies
Bij het aangaan van een Wav-e for Ladies lidmaatschap verwerken wij in ieder geval jouw naam, geslacht, geboortedatum, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Ook als je al een Wav-e for Ladies lidmaatschap hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken en houden we deze gegevens up to date.
Bij het aangaan van een lidmaatschap bij ons worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: type lidmaatschap; bezoek registratie aan studio; informatie die je mogelijk aan ons team hebt doorgegeven; gegevens over je trainingsdoelen en gezondheid (lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, spiermassa en meer); resultaten en voortgang die vanuit jouw prestaties op onze trainingstoestellen naar voren komen; en trainings- en voedingsdata die op jouw doelen zijn afgestemd.

Ik ben een websitebezoeker
Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Dit geldt alleen op het moment dat je zelf je persoonsgegevens bij ons achterlaat via ons contactformulier. Wanneer je dit doet stel je ons in staat hierna je websitegedrag te volgen. Dat doen we in de vorm van het bekijken van de pagina’s die je op onze website bekeken hebt.

Ik volg jullie op social media of heb gereageerd op een social media bericht
Het kan voorkomen dat Wav-e for Ladies voor campagnes gebruikt maakt van leadformulieren van social media kanalen, zoals Facebook. Wanneer je een dergelijk formulier invult, zullen wij deze gegevens verwerken. Ook in het geval van winacties op social media kunnen wij de contactgegevens die jij achterlaat verwerken om bijvoorbeeld een winnaar te kiezen of te voldoen aan de voorwaarden die we hebben gesteld voor deelname aan de wedstrijd.

Met welk doel verzamelt Wav-e for Ladies mijn gegevens?

1. Dienstverlening
Het belangrijkste doel van Wav-e for Ladies is jou helpen met het behalen van jouw doel(en). Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen verzamelen wij jouw gegevens om onze dienstverlening op jou aan te kunnen passen voor het beste resultaat. Zo maakt Wav-e for Ladies bijvoorbeeld een persoonlijk Wav-e pas voor jou aan waarmee we de frequentie van jouw bezoeken kunnen meten, om jou te kunnen blijven motiveren wanneer je al even niet geweest bent.

Daarnaast verwerken wij de activiteiten en resultaten van je training, voeding en gegevens over jouw gezondheid. Dit alles ten behoeve van een optimale dienstverlening en zodat wij jou kunnen helpen bij het realiseren van jouw doelen. Om die reden verzamelen wij ook jouw contactgegevens, om contact met je op te kunnen nemen over jouw voortgang en resultaten.

2. Informeren
Om jou op de hoogte te houden van belangrijke informatie met betrekking tot Wav-e for Ladies, verzamelen wij jouw contactgegevens. Via e-mail of telefonisch houden wij jou, indien nodig, op de hoogte over jouw lidmaatschap. Voor deze informatie kun je je niet afmelden. Tijdens het afsluiten van jouw lidmaatschap word je gevraagd of je e-mails van ons wil ontvangen en kun jij je op elk gewenst afmelden.

3. Marketing- en verkoopactiviteiten
Bij jouw aanmelding wordt er gevraagd of je onze e-mails wilt ontvangen, zodat wij jou op de hoogte kunnen brengen van relevant nieuws over Wav-e for Ladies. Indien je aangeeft geen e-mails van ons te willen ontvangen zullen wij deze ook niet versturen. Je kunt je te allen tijde afmelden voor onze e-mails door gebruik te maken van de link die je onder iedere e-mail vindt.

Wav-e for Ladies kan tijdens de openingstijden gebruik maken van de studio om foto- en/of beeldmateriaal te maken voor promotionele doeleinden. Uiteraard is het altijd aan jou om te beslissen of je hieraan meewerkt.

4. Analyses, (markt)onderzoek en rapportage
Wav-e for Ladies verbetert de klantbeleving, waar mogelijk, continu. Hier voeren wij regelmatig analyses en (markt)onderzoek voor uit. Jouw persoonsgegevens kunnen hiervoor gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan is dat wij meten wat de gemiddelde leeftijd van onze leden is om onze marketinguitingen op aan te passen. Een ander voorbeeld is dat wij kijken hoe lang de gemiddelde reisafstand van de leden tot de studio is, om te bepalen waar we onze volgende studios moeten vestigen. Ook kunnen we je op een bepaald moment vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek, om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Uiteraard is het altijd aan jou om te beslissen of je hieraan meewerkt.

Het analyseren van onze statistieken, maken van managementrapportages en het evalueren van de uitkomsten hiervan is van belang voor de ontwikkeling van Wav-e for Ladies. Op basis van de uitkomsten kunnen wij onze dienstverlening, producten, campagnes en online tools verbeteren. Een voorbeeld is het analyseren van het aantal leden dat heeft meegedaan aan een interne campagne, om zo te bepalen of deze succesvol is geweest en dus wenselijk is dat deze herhaald wordt voor de klanttevredenheid.

5. Contact met lid
Als je contact met ons opneemt of wij contact met jou opnemen via telefoon, e-mail, social media, chat of op een andere manier, dan kunnen jouw gegevens of de inhoud van het gesprek worden geregistreerd. Op deze manier kunnen wij jou beter en sneller van dienst zijn bij vragen over de dienstverlening, facturen, betalingen, etc. Voorbeeld: Wav-e for Ladies belt leden die al een bepaalde periode niet zijn geweest om te informeren hoe het met je gaat en je te helpen bij het blijven realiseren van je sportdoelen. Wanneer jij in zo’n gesprek hebt aangegeven dat je in verband met een blessure even niet kan komen, is het handig wanneer dit geregistreerd wordt zodat er in het vervolg niet onnodig contact met je wordt opgenomen.

Hoe gaat Wav-e for Ladies om met de beveiliging van mijn gegevens?

Wav-e for Ladies zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement; zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Wav-e for Ladies zijn in te zien. Ons ledenadministratiesysteem maakt daarnaast gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat, om te borgen dat jouw gegevens niet in de verkeerde handen vallen. Ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaart Wav-e for Ladies mijn gegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Hoelang jouw gegevens bewaard worden verschilt per soorten persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan zijn de persoonsgegevens die we verwerken bij het aangaan van een lidmaatschap. In dat geval worden jouw gegevens in ieder geval bewaard zolang je lid bent van Wav-e for Ladies. Na het verlopen van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens gewist.

Maakt Wav-e for Ladies bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

Wav-e for Ladies maakt gebruik van diensten van andere partijen. Het behoud van jouw privacy is daarin van uiterst belang. Wij kiezen onze partijen daarom erg zorgvuldig uit en delen jouw gegevens enkel met partijen die jouw privacy net zo hoog in het vaandel hebben staan als wij. Met iedere partij is daarnaast een verwerkingsovereenkomst getekend met betrekking tot het gebruik en de bescherming van jouw persoonsgegevens.
Type handelingen waar wij derde partijen voor gebruiken zijn:
– Het verzenden van e-mails
– Het maken van afspraken
– Het creëren en onderhouden van de online omgeving
– (Online) marketing en marktonderzoek
– Het verzorgen van de financiële administratie
Wav-e for Ladies kan tevens op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit, zoals bijvoorbeeld de politie, daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen. Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens met derden delen wanneer jij hier zelf een verzoek voor indient en hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wav-e for Ladies verstrekt overigens geen gegevens aan derde partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Je hebt recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers. Je hebt daarnaast ook het recht om de door jou verstrekte gegevens over te laten dragen aan jouzelf of in opdracht van jou aan een andere partij. Wil je dat de gegevens die Wav-e for Ladies heeft niet langer in ons bezit zijn, dan zullen wij jouw verzoek inwilligen en worden jouw gegevens uit onze database verwijderd. Dit doen wij wanneer jouw gegevens niet meer nodig zijn voor de realisatie van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, omdat jouw gegevens onrechtmatig verkregen zijn, je succesvol bezwaar hebt gemaakt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe gaat Wav-e for Ladies om met gegevens van minderjarigen?

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bij minderjarigen kan er bovendien bij wijzigingen van de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken vaker toestemming gevraagd worden.

Maakt Wav-e for Ladies gebruik van cookies?

Cookies zijn als de hagelslag op een website – ze voegen wat extra zoetigheid toe aan je browse-ervaring! Ze helpen ons om je voorkeuren te onthouden en maken je volgende bezoek nog aangenamer. Onze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren en ons te helpen begrijpen hoe we onze diensten kunnen verbeteren. Wees gerust, je privacy is belangrijk voor ons en we zullen altijd zorgvuldig met je gegevens omgaan. Als je dit liever niet hebt, dan plaatsen wij slechts een enkele cookie om jouw voorkeur op te slaan.

Wettelijke verplichting aan een daartoe bevoegde autoriteit

Wav-e for Ladies kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit, zoals bijvoorbeeld de politie, daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Opmerkingen, vragen of verzoeken

Heb je vragen over de verwerking van jouw gegevens, deze privacyverklaring, ons beleid, of wil je gebruik maken van een van jouw rechten? Dan kan je jouw verzoek per e-mail sturen naar info@wav-enderland.nl.